CONFERINȚA NAȚIONALĂ „ZILELE CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE“ – EDIŢIA II