Asociația urmărește realizarea următoarelor OBIECTIVE:


Studierea, promovarea şi protecția intereselor profesionale comune ale membrilor, inclusiv a drepturilor contractuale ale acestora aferente derulării activităţii de evaluare.

Promovarea utilizării la nivel național, în activitatea de evaluare, a principiilor, metodelor şi tehnicilor cuprinse în standardele de evaluare a unităților din domeniul sănătăţii adoptate de către Asociație, A.N.M.C.S., precum şi de către alte instituţii naţionale şi internaţionale;

Asigurarea unui înalt nivel de calificare profesională a membrilor săi, precum şi dezvoltarea corpului de evaluatori a unităților medicale pentru a satisface exigenţele promovării profesionale;

Definirea şi promovarea regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor unităților medicale, în conformitate cu responsabilitățile şi demnitatea profesiei şi urmărirea menținerii şi respectării acestora;

Stabilirea şi dezvoltarea de legături cu organizații şi organisme guvernamentale şi neguvernamentale, naționale şi internaționale, în scopul promovării profesiei şi a conlucrării pentru ameliorarea continuă a metodelor şi tehnicilor de evaluare a unităților din domeniul sănătăţii.

Istoric conferințe


ÎNSCRIERE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ
„ZILELE CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE“

EDIŢIA III

Acreditarea spitalelor in ciclul II - Epicriză de etapă

Va avea loc online

08.10.2021 - 09.10.2021


ACTIVITĂȚI


CONFERINȚA NAȚIONALĂ ZILELE CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE EDIŢIA II

Managementul Calității în Sănătate în Era COVID-19

10.07.2020

Iasi 13 Septembrie 2019

Conferința Națională

Conferința Națională “Zilele Calității în Sănătate”

Proiect Qualimed

Promovare calitatii managementului in sanatate.

10 Mai 2019

Bucuresti 12 Decembire 2019

Conferinta

Auditul Clinic si ingrijirea pacientului-parte a managementului calitatii in sanatate

Conferinta

Promovare calitatii managementului in sanatate.

Cluj Napoca 12 Noiembrie 2018

25 Octombrie 2018

Conferinta

Pacientul si calitatea serviciilor de sanatate.

Conferinta

Promovare calitatii managementului in sanatate.

Iasi 12 Iunie 2018

25 Martie 2018

Conferinta

Promovare calitatii managementului in sanatate.


Parteneri


Contact