FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA
CONFERINȚA NAȚIONALĂ „ZILELE CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE“ – EDIŢIA III

Acreditarea spitalelor in ciclul II - Epicriză de etapă
Perioada
08.10.2021 - 09.10.2021

I. Urmare a ofertei primite, solicităm înscrierea următoarei persoane la Conferința Națională ,Zilele Calităţii în Sănătate“ – Ediţia a III-a, numită în continuare „Conferinţă“, organizată in mediul online la data de 08-09.10.2021:

Această rubrică se completează de către persoana înscrisă la curs:

Îmi exprim consimțământulpentru prelucrarea datelor personale, în conformitate cu interesul legitim al Asociaţiei pentru Managementul Calităţii în Sănătate (AMCS), organizator al conferinţei, legat de condițiile de organizare/ desfășurare a Conferinței și cu prevederile Regulamentului de organizare a Conferinței afișat pe site-ul https://www.amcsromania.ro , în următoarele scopuri:

Câmpurile marcate cu steluță ( * ) sunt obligatorii pentru a vă putea înscrie la curs. Pentru a vedea cum procesam datele acesați Politica de confidentialitate


1) Realizarea formalităților de înscriere și participare la Conferință:

Date de identificare: nume și prenume (aceste câmpuri sunt obligatorii pentru a vă putea înscrie la curs) *


Date privind organizaţia, funcţia, departamentul/ secţia din cadrul organizaţiei *

*

Date privind activitatea profesională: grad universitar, profesie/ grad profesional. *

* *

2) Comunicarea eventualelor informații suplimentare referitoare la organizarea Conferinței:

Date de contact: domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail *

* * *

3) Emiterea diplomelor de participare la Conferință:

Date privind organizaţia, funcţia, departamentul/ secţia din cadrul organizaţiei *

* *

Cod Numeric Personal - CNP. *


4) Publicarea fotografiilor pe site-ul www.amcs-romania.ro, facebook ASOCIAŢIA PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE/ sau includerea lor în materiale create pe parcursul desfășurării Conferinței sau ulterior.

Alte date cu caracter personal: fotografii, înregistrări video


Vă precizăm că, față de aceste scopuri de prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul (pentru toate sau doar pentru unele dintre ele), printr-o solicitare scrisă transmisă la adresa de e-mail amcsromania@gmail.com. De asemenea, beneficiați de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), inclusiv de posibilitatea de a ne cere explicații și detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de a adresa plângeri Autorității Naționale de Supraveghere.


Date referitoare la facturare:


Prin completarea acestei cereri, declarăm că suntem de acord că aceasta reprezintă o comandă fermă și ține loc de contract între Părți.

Taxă participare Conferință:

Taxa pentru participarea la Conferință este de: 100 lei/participant.

Membrii AMCS beneficiaza de gratuitate.

Taxa de participare poate fi plătită în contul SC Expert Opinion SRL, Jud. Iasi, Mun. Iasi, CUI: 37675015, în unul din următoarele conturi:

RO61BTRLRONCRT0413915601 deschis la Banca Transilvania Iasi

sau

RO31TREZ4065069XXX024528 deschis la Trezoreria Mun. Iasi

Pentru achiziţia din SICAP (fost SEAP):

Servicii de perfectionare a personalului cod CPV 79633000-0.

Detalii privind înscrierea la Conferinţa ZCS:

1. Vă adresăm rugămintea de a completa formularul de înscriere direct pe site-ul www.amcs-romania.ro.

2. După efectuarea plății facturii, vă rugăm să trimiteţi dovada acesteia la adresa de e-mail contact@amcs-romania.ro.

3. Veți primi prin e-mail factura pentru plata taxei de participare si confirmarea de înscriere la Conferință.