FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA
CONFERINȚA „ZILELE CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE“ – EDIŢIA I
organizată de către AMCS la data de 13.09.2019


I. Urmare a ofertei primite, solicităm înscrierea următoarei persoane la Conferința „Zilele Calităţii în Sănătate“ – Ediţia I, numită în continuare „Conferinţă“, organizată la Iaşi în data de 13.09.2019:

Această rubrică se completează de către persoana înscrisă la curs:

Îmi exprim consimțământulpentru prelucrarea datelor personale, în conformitate cu interesul legitim al Asociaţiei pentru Managementul Calităţii în Sănătate (AMCS), organizator al conferinţei, legat de condițiile de organizare/ desfășurare a Conferinței și cu prevederile Regulamentului de organizare a Conferinței afișat pe site-ul https://www.amcsromania.ro , în următoarele scopuri:

Campurile marcate cu steluta (*) sunt obligatorii pentru a va putea inscrie la curs. Pentru a vedea cum procesam datele acesati Politica de confidentialitate


1) Realizarea formalităților de înscriere și participare la Conferință:

Date de identificare: nume și prenume (aceste cumpuri sunt obligatori pentru a va puta inscrie la curs)


Date privind activitatea profesională: grad universitar, profesie/ grad profesional.


Date privind organizaţia, funcţia, departamentul/ secţia din cadrul organizaţiei


2) Comunicarea eventualelor informații suplimentare referitoare la organizarea Conferinței:

Date de contact: domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail


3) Emiterea diplomelor de participare la Conferință:

Date de identificare: titulatură participant, nume și prenume;


Numere de identificare națională: CNP.


4) Publicarea fotografiilor pe site-ul www.amcs-romania.ro, facebook ASOCIAŢIA PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE/ sau includerea lor în materiale create pe parcursul desfășurării Conferinței sau ulterior.

Alte date cu caracter personal: fotografii, înregistrări video


Vă precizăm că, față de aceste scopuri de prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul (pentru toate sau doar pentru unele dintre ele), printr-o solicitare scrisă transmisă la adresa de e-mail amcsromania@gmail.com. De asemenea, beneficiați de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), inclusiv de posibilitatea de a ne cere explicații și detalieri privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de a adresa plângeri Autorității Naționale de Supraveghere.


Date referitoare la facturare: